NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG
Chỉ với 3 bước, buổi chụp của bạn sẽ được đặt trước một cách nhanh chóng. Đầu tiên, chọn gói chụp phù hợp với nhu cầu của bạn. Sau đó, chọn các dịch vụ bổ sung nếu cần thiết. Và cuối cùng, nhấn nút "Đặt ngay" để hoàn thành.

CHỌN GÓI CHỤP

Chọn gói chụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Những gói chụp dưới đây được thiết kế dành riêng cho khách du lịch. Thông thường, các gói chụp 1 đến 2 giờ được lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn nhiều hơn nếu muốn.

1 GIỜ CHỤP
BAO GỒM:
 • Gói chụp dành cho khách du lịch
 • Thời gian chụp trong 1 giờ
 • Từ 250 - 300 ảnh gốc
 • 20 ảnh chỉnh sửa
 • Tối đa : 4 người lớn và 2 trẻ em
VND 1150000
2 GIỜ CHỤP
BAO GỒM:
 • Gói chụp dành cho khách du lịch
 • Thời gian chụp trong 2 giờ
 • Từ 500 - 600 ảnh gốc
 • 40 ảnh chỉnh sửa
 • Tối đa : 4 người lớn và 2 trẻ em
VND 2060000
3 GIỜ CHỤP
BAO GỒM:
 • Gói chụp dành cho khách du lịch
 • Thời gian chụp trong 3 giờ
 • Từ 750 - 900 ảnh gốc
 • 60 ảnh chỉnh sửa
 • Tối đa : 4 người lớn và 2 trẻ em
VND 2990000

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG

Chúng tôi cố gắng tạo ra dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mỗi gói chụp mặc định cho phép 4 người lớn, vì vậy nếu gia đình bạn có nhiều người, hoặc bạn muốn có nhiều ảnh chỉnh sửa hơn, chúng tôi đã soạn sẵn cho bạn một số lựa chọn dưới đây.

TÊN
PRICE
THÊM
TÊN
PRICE
THÊM
Thêm 2 giờ chụp và thêm 40 ảnh chỉnh sửa
1830000
Thêm 4 giờ chụp và thêm 80 ảnh chỉnh sửa
3660000
Thêm 20 ảnh chỉnh sửa
460000
Thêm 30 ảnh chỉnh sửa (chỉ dùng lựa chọn này khi buổi chụp của bạn nhiều hơn 3 giờ)
695000
Gia đình của bạn có nhiều hơn 6 người, bao gồm trẻ em
460000

ĐIỀN THÔNG TIN BUỔI CHỤP
Tổng cộng: